Личный кабинет
Санаторий "Авангард"
Отдел бронирования

Диагностика

  • Спирометрия - да
  • Общеклинические - да
  • Эхокардиография - да
  • Эндоскопия - да
  • ЭКГ - да
  • Узи – диагностика - да
  • Мониторинг по Холтеру - да
  • Глюкозометрия - да
  • Велоэргометрия - да
  • Биохимические - да